• Potvlietlaan 4   |   2600 Berchem   |   T. 00 32 3 825 77 74      

   • nl

  Privacybeleid

  Privacybeleid

   

  Stream Software NV, respecteert de privacy van hun partners en klanten en iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. Informatie die over u wordt verzameld, wordt ten eerste gebruikt om u de gewenste service te kunnen bieden en ten tweede om onze service aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken.

  Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten Stream Software en andere ondernemingen waarmee Stream Software rechtstreeks of onrechtstreeks voor u bestemde diensten heeft geregeld.

  De persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt. Ze zullen alleen gebruikt worden voor het aangaan van een contract of het afnemen van een dienst bij Stream Software.

  U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en u kunt deze informatie indien gewenst corrigeren of laten verwijderen. U kunt ons ook verzoeken om de informatie niet te gebruiken.

  Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan uw wensen.  Bepaalde wettelijke voorzieningen kunnen dit evenwel verhinderen.

   

  VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ):

  WAT ZIJN MIJN VOORDELEN BIJ HET VERZAMELEN VAN MIJN GEGEVENS DOOR STREAM SOFTWARE?

  Door deze gegevens te verzamelen, kan Stream Software het volgende bewerkstelligen:
  1. Wij kunnen u sneller informatie bieden (vb. noodprocedures)
  2. Wij kunnen inhoud maken die relevanter is voor u als gebruiker van onze Streamliner applicatie(s). (vb. inschrijven specifieke mailinggroepen)
  3. Wij kunnen u verwittigen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten waarvan Stream Software gelooft dat ze u kunnen interesseren. Wanneer u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd, kunnen wij andere ondernemingen toelaten om rechtstreeks contact met u op te nemen.
  4. Onze Customer Service kan u als gebruiker van onze Streamliner applicatie(s) sneller helpen.

  Om de door ons aangeboden services te verbeteren, verzamelen wij ook anonieme informatie over de verwijzende website (bijvoorbeeld Google) of de verwijzende banner die u naar de website(s) van Stream Software heeft geleid.

  Als u erin toestemt om Stream Software via het internet persoonlijke informatie te verstrekken die we bijvoorbeeld nodig hebben om u berichten of informatie toe te sturen, willen wij u laten weten hoe we die informatie zullen gebruiken. Als u aangeeft dat het gebruik van deze informatie als basis voor latere contacten met u niet wenselijk is, zullen we uw wensen respecteren.

   

  HOE ZAL STREAM SOFTWARE DEZE GEGEVENS VERZAMELEN EN OPSLAAN?

  Stream Software verzamelt informatie over u door u rechtstreeks gegevens te vragen (bijvoorbeeld door middel van een registratieformulier).  De persoonsgegevens worden aangeleverd via mail, onze websites, sociale media, per telefoon of persoonlijk contact.

  Die informatie wordt opgeslagen in een veilige omgeving en beschermd door een combinatie van fysische en technische maatregelen. Deze informatie is enkel bestemd voor onze medewerkers en niet toegankelijk voor het publiek.
  Stream Software zal deze informatie in een beveiligde en beschermde omgeving bewaren zolang ze ons kan helpen om beter te begrijpen hoe we u kunnen dienen en uw wensen kunnen respecteren.

  Bovendien kan de wetgeving ons verplichten om deze informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren. Raadpleeg de betreffende vraag in dit hoofdstuk om te leren hoe u opgeslagen informatie over u kunt corrigeren of bijwerken.

   

  WAAR WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPGESLAGEN?

  Stream Software bewaart deze gegevens in België op eigen servers. Stream Software onderhoudt en verbetert zelfstandig of met externe leveranciers de systemen waar de desbetreffende gegevens worden opgeslagen.

   

  OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

  Dit beleid is van toepassing op klanten, prospecten, gebruikers van onze softwareapplicaties of andere personen die contact opnemen met Stream Software.

   

  HOE CORRIGEER IK INFORMATIE OVER MIJZELF?

  Via onze contactgegevens op de website mag u ons altijd contacteren om de verstrekte persoonlijke gegevens te onderzoeken en bij te werken.

  U kan ook te allen tijde u uitschrijven voor nieuwsbrieven via deze contactgegevens.

   

  HOE ZIT HET MET DE BEVEILIGING VAN MIJN INFORMATIE?

  Het internet is geen veilig systeem. U moet altijd voorzichtig zijn met het verstrekken van informatie terwijl u online bent. Persoonlijke gegevens die via de websites en andere kanalen van Stream Software worden verzameld, worden opgeslagen op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor het publiek.

   

  WAT GEBEURT ER ALS IK MIJ NIET WIL REGISTREREN?

  Als u zich niet wenst te registreren of geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken, kunt u de Stream Software websites toch nog gebruiken. Zelfs als u zich niet registreert, zullen wij soms anonieme informatie verzamelen over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is informatie waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar die van nut kan zijn voor het aanbieden of verbeteren van de services die wij aanbieden.

   

  HEEFT U ALS KLANT EEN VERWERKERSOVEREENKOMST BESCHIKBAAR?

  Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van een standaard verwerkersovereenkomst die binnenkort beschikbaar is voor al onze klanten. Heeft u als klant zelf een verwerkersovereenkomst, dan kunt u ons deze bezorgen via onze contactgegevens.