De systemen van douane worden soms nodeloos belast met aangiften dewelke foutief worden ingestuurd. Veel wederkerende foutberichten zijn de welgekende ‘not arrived’ meldingen. Dit betekent dat de aangiften ingestuurd worden voordat het zeeschip effectief de Haven van Antwerpen heeft bereikt. Naast het checken van de effectieve arrival status van de vessels kan dit moeilijk vermeden worden.

Echter zijn er ook fouten in de aangiften waardoor ze niet gevalideerd kunnen worden door douane. Deze kunnen wel vermeden worden, bovendien zorgt dit bij gebruikers voor nodeloos tijdsverlies. De foutcode 1200 betreft fouten op ontbrekende documenten, additionele codes,… De Declarant Assist van Stream Software kan hierbij een enorme hulp (en tijdswinst) betekenen. De naam zegt het zelf: de Declarant Assist assisteert de aangever en screent gans de aangifte op fouten alvorens deze naar douane wordt ingestuurd. De gebruiker krijgt op voorhand meldingen welke zaken in de aangifte ontbreken of foutief zijn. Door deze aan te vullen wordt het aantal foutmeldingen die terugkomen van douane tot een minimum beperkt.