Na een carrière van 50 jaar in de expeditie- en douanewereld, is het moment gekomen een punt te zetten achter mijn loopbaan. Eind dit jaar – ik ben dan zeventig – plan ik me terug te trekken uit het operationele beleid, en leg ik mijn mandaat van Algemeen Directeur bij Stream Software neer.

Met enige trots kijk ik terug op het parcours dat Stream Software heeft afgelegd. Van letterlijk een startup (toen bestond die term zelfs niet) naar een mooie KMO van meer dan 40 medewerkers, waarin de klant en product altijd centraal hebben gestaan. Met veel passie heb ik me steeds ingezet om een pragmatische oplossing voor douane en logistiek uit te bouwen, ik ben fier op de naam die Stream Software in de markt geniet. Het moment is echter gekomen het bedrijf operationeel te verlaten, en te genieten van mijn pensioen.

De opvolging werd gedurende twee jaar voorbereid, ik ben ervan overtuigd dat we klaar zijn voor de toekomst, met een nieuw en ervaren kernteam. Om de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen koos de Raad Van Bestuur voor interne medewerkers.

Sta mij toe het nieuwe kernteam kort voor te stellen:
CEO: Koen Meyskens – Koen is de huidige Manager Projecten, met een gezonde mix van functionele en technische IT-kennis. Met meer dan 15 jaar ervaring bij Stream Software kent hij de werking, en heeft hij door het managen van tal van projecten bij onze klanten een doorgedreven voeling van de markt. Koen zal de rol van Algemeen Directeur van me overnemen.
COO: Johan Van Staey – Johan vervult nu de rol van Customer Service Manager. Johan zal in zijn nieuwe rol vooral de interne werking coördineren. Hij wordt de olie tussen de verschillende operationele departementen, die de motor vlot laat draaien. Johan werkt al meer dan tien jaar bij Stream Software, en heeft zijn strepen op zowel Customer Service als Project Management meer dan verdiend.
CFO: Wouter Palsterman – Wouter heeft de perfecte leerschool genoten in de schaduw van mijn broer Walter. Wouter zal de rol van CFO opnemen waarin hij verantwoordelijk wordt voor het financiële luik van de organisatie, alsook de leiding nemen over de ondersteunende diensten binnen het bedrijf.
CCO: Sam Jespers – Sam is onze nieuwste aanwinst op managementlevel, nu een dik jaar in dienst. Met een rugzak van meer dan 15 jaar ervaring in expeditie en logistiek zal Sam het Sales en Accountmanagement team verder leiden, en wordt hij verantwoordelijk voor marketing, communicatie en op termijn het coördineren van R&D.

Ik onderstreep graag dat mijn opvolging geen één op één transitie is, gans het team zal de dagelijkse werking van Stream Software garanderen. Daarnaast zullen alle medewerkers van Stream Software zich blijven inzetten om de klant nog beter te ondersteunen en de verdere uitbouw van het bedrijf trachten te bewerkstelligen! Johan Palsterman (ISO-verantwoordelijke) ziet verder toe op de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteunt mee de commerciële dienst. In de aandelenstructuur wijzigt overigens niets. Het gemengde karakter van familie en medewerkers blijft behouden.

Tot slot nog enkele woorden van dank. Dank aan onze klanten die ons het vertrouwen hebben geschonken doorheen de jaren, en mee de groei van Stream Software hebben bestendigd. Dank aan alle collega’s die mits tomeloze inzet steeds hebben ingestaan voor de opvolging van klanten en optimalisatie van onze producten. En last but not least, speciaal een woord van dank aan mijn broer Walter, waarmee ik doorheen de jaren een steeds erg complementair duo heb gevormd. Walter opereerde meer achter de schermen, echter is de uitbouw van Stream Software ook zijn deel!

Met enige spijt in het hart, maar vol vertrouwen, draag ik de fakkel over. Wij zijn er allen van overtuigd dat de nieuwe structuur de continuïteit garandeert, en de organisatie blijft streven naar één doel: de klant nog beter bedienen.

Albert