De Europese Unie heeft eind 2017 de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met Japan afgerond. Enkel de onderhandelingen over de investeringsbescherming en het Investment Court System (ICS) zijn nog niet afgerond, en worden momenteel verdergezet. Het akkoord trad in werking op 1 februari 2019. De grootste voordelen voor België en Nederland in het EU-Japan vrijhandelsverdrag liggen in het elimineren van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen.

Binnen de aangiftes dienen omwille van dit vrijhandelsakkoord extra codes toegevoegd te worden. Stream Software’s Declarant Assist is volledig aangepast, en adviseert u de nodige aanpassingen te doen binnen uw aangiftes, alvorens deze door te sturen naar douane.