De correctheid van de vorige nieuwsbrief werd enkele dagen later reeds ontkracht. Het geeft aan wat een vaag gegeven een ongelooflijk belangrijk topic binnen de douanewereld deze Brexit toch blijft. Kort na publicatie van onze vorige nieuwsbrief bleek dat Europa alsnog het standpunt van de Belgische douane heeft herroepen waardoor de logica uniform over de Unie toegepast zal worden. Per 1 januari verwacht men (gelukkig) voor de vakken land van bestemming en land van herkomst de landcode GB of XI, waar XI uiteraard Noord-Ierland als deel van de eenheidsmarkt en douane-unie zal inhouden.

Ook op vlak van origine stelt men ons gerust door te stellen dat voor beide bestemmingen/herkomsten de Code GB zal zijn om de niet-preferentiële/Economische oorsprong aan te geven. Zie ook: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf.

Zoals eerder gemeld zullen we de landencodes dus ook moeten ontvangen in de interfaces van de ERP- of sturende systemen. Stream Software heeft reeds de landcode XI voorzien in de achterliggende tabellen en zal per 1 januari ook de regio van Groot-Brittannië (excl. XI) gelijkstellen aan deze van de EVA/EFTA-landen, respectievelijk zal landcode XI ook als EU-land behandeld worden. Om de overgang per 1 januari te faciliteren, proberen wij waar mogelijk flows op te vangen waar GB een nieuwe of veranderde rol in gaat spelen. Als standaard uitgangspunt hanteren we dezelfde beslissing als ware het een dossier naar 1 van de EFTA-landen, door het algemene scenario te kopiëren naar een scenario specifiek voor GB. Dit kan uiteraard impact hebben op de gehanteerde templates, waar we zoveel mogelijk een vast voorstel zullen doen bij de beslissing. U bent natuurlijk vrij om hiervan af te wijken. Gelieve onze Customer Service te contacteren indien u een andere werking prefereert.