NxtPort ontwikkelde de Import Consignment Data API, de toepassing om vrachtgegevens voor douaneaangiften te delen en op te halen. Deze toepassing is dus gericht op het uitwisselen van CUSCAR-gegevens (kort voor “Customs Cargo” berichten). 15 jaar geleden ontwikkelde Stream Software reeds de GCA-inleesmodule, wat eigenlijk erg gelijkend is op de Consignment Info.

Een CUSCAR-bericht is een “vrachtmanifest bij invoer” dat aan de douane bezorgd wordt. Deze berichten worden van één schakel naar de volgende schakel in de logistieke keten verzonden, meestal ongestructureerd of zelfs niet digitaal. Dankzij deze toepassing van NxtPort, wordt de data digitaal beschikbaar gesteld voor betrokken partijen. De eigenaar van de data beslist zelf via het NxtPort platform met welke andere partijen hij zijn data deelt.

Stream Software heeft een module ontwikkeld die de Import Consignment API van NxtPort aanroept, dewelke de gegevens van de CUSCAR van de Shipping agent terugschrijft in de Customs Streamliner. De data wordt opgeroepen en opgevuld in de voorafgaande regeling van de aangifte. De voordelen zijn legio: geen retyping en dus geen menselijke fouten, gedaan met het opzoeken van Lloyds- of verblijfsnummers op allerhande arrival notices,… De correcte info wordt opgeroepen aan de hand van een unieke sleutel zoals bijvoorbeeld een combinatie van BL en container nummer. Het is evident dat dit hergebruik van data een enorme time-saver is voor de declarant! De Consignment Info kan aangeroepen worden rechtstreeks in de Customs Streamliner, of geïntegreerd in bepaalde automatische flows vanuit ILS.

Een concreet voorbeeld: via Stream Software’s workflow module wordt een milestone getriggerd dat een ocean vessel de Haven van Antwerpen heeft bereikt. Een automatische vervolgactie uit deze milestone is het aanroepen van de NxtPort Consignment Info API, dewelke voor de welbepaalde container en BL de overige afschrijfgegevens oproept en automatisch de douaneadministratie aanvult. Het is een evidentie dat ook het bericht aan douane automatisch wordt verstuurd. Op deze manier kan een Belgisch bedrijf de inbound flow voor goederen die toekomen in de Haven van Antwerpen automatiseren, wat resulteert in een winst in lead times. Vanaf dat het schip zich aanmeldt bij de havenautoriteiten begint het proces te lopen, dit – behoudens excepties – zonder userinterventie tot bij de bedrijven in de administratie.

Het is de eerste succesvolle samenwerking met NxtPort, en zeker niet de laatste. Voor verdere info, contacteer uw Sales Team (st@streamsoftware.be). Let op: voor deze module is evenzeer een afzonderlijke overeenkomst met NxtPort nodig!