• Potvlietlaan 4   |   2600 Berchem   |   T. 00 32 3 825 77 74      

   • nl
   • en

  Archives for Nieuws

  De Brexit-saga

  De correctheid van de vorige nieuwsbrief werd enkele dagen later reeds ontkracht. Het geeft aan wat een vaag gegeven een ongelooflijk belangrijk topic binnen de douanewereld deze Brexit toch blijft. Kort na publicatie van onze vorige nieuwsbrief bleek dat Europa…

  Read more

  Stream Software Eindhoven

  Zoals eenieder in de vorige nieuwsbrief kon lezen, mochten we met enige fierheid de opening van ons kantoor in Eindhoven aankondigen. Bij deze bevestigen we nog de adresgegevens van onze nieuwe vestiging: Stream Software NederlandHigh Tech CampusBuilding 415656 AE EindhovenNederland…

  Read more

  Brexit : RX Seaport / Portbase

  De port community systems zullen een belangrijke rol gaan spelen bij Brexit. Stream Software heeft de nodige aanpassingen reeds voorzien, en zullen beschikbaar gesteld worden aan alle klanten die hiervan gebruik zullen (moeten) maken. Aangaande RX Seaport zullen de terminalberichten…

  Read more

  Brexit

  Het was enigszins te verwachten dat Boris Johnson en onderhandelingsteam de resultaten zouden afwachten van de verkiezingen in de US. Hoewel de nederlaag op het moment van schrijven nog niet toegegeven wordt, mag in januari wederom een Democratische President het…

  Read more

  Scrapping nieuwe procedure

  Vanaf 1 september 2020 moet een nieuwe procedure voor vernietiging op vraag van de operator gevolgd worden. Het komt erop neer dat goederen die men wenst te laten vernietigen eerst onder de regeling Actieve Veredeling moeten geplaatst worden (zoals ook…

  Read more

  Stream Software breidt uit

  Op 1 november 2020 mochten we twee nieuwe collega’s verwelkomen tot het Stream Team. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat Erik Meijers en Paul van Tellingen (beiden ex Langdon) eveneens een Stream Software kantoor openen te Eindhoven….

  Read more

  Klantenportaal

  Stream Software heeft een portaal ontwikkeld, waar de klant van uw klant tal van informatie kan oproepen. Gelinkt aan de informatie binnen onze applicaties, geeft het portaal belangrijke informatie en milestones weer. Denk bijvoorbeeld aan zending gegevens binnen onze ILS….

  Read more

  Elektronische globalisatie

  Zoals reeds aangekondigd eind januari 2018, zijn er betreffende de globalisaties enkele technische veranderingen voorzien. De volledige dataset van de zendingen waarop de globalisatieaangifte betrekking heeft zal op elektronische wijze (XML-berichten) in PLDA ingestuurd moeten worden. De dataset die moet…

  Read more

  Consignment info NxtPort

  NxtPort ontwikkelde de Import Consignment Data API, de toepassing om vrachtgegevens voor douaneaangiften te delen en op te halen. Deze toepassing is dus gericht op het uitwisselen van CUSCAR-gegevens (kort voor “Customs Cargo” berichten). 15 jaar geleden ontwikkelde Stream Software…

  Read more

  .Net update

  Gestaag migreren wij onze klanten naar de nieuwe .Net architectuur. Eventuele issues worden onmiddellijk aangepakt door ons Development Team, waardoor we meteen een stabiele versie kunnen opleveren. Ondertussen draaien reeds een groot aantal key accounts op de .Net versie, zowel…

  Read more

  PLDA: Foutieve aangiften

  De systemen van douane worden soms nodeloos belast met aangiften dewelke foutief worden ingestuurd. Veel wederkerende foutberichten zijn de welgekende ‘not arrived’ meldingen. Dit betekent dat de aangiften ingestuurd worden voordat het zeeschip effectief de Haven van Antwerpen heeft bereikt….

  Read more

  EU-Japan handelsakkoord

  De Europese Unie heeft eind 2017 de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met Japan afgerond. Enkel de onderhandelingen over de investeringsbescherming en het Investment Court System (ICS) zijn nog niet afgerond, en worden momenteel verdergezet. Het akkoord trad in werking op…

  Read more

  Mid/Med-berichten

  De Mid- (Melding Import Documentatie) en Med- (Melding Export Documentatie) berichten via Portbase bestaan al langer voor deepsea terminals, echter wordt na Brexit het voormelden van douanedocumenten bij alle ferryterminals verplicht. Stream Software heeft de optie binnen de applicatie alle…

  Read more

  Opvolging proces uitgaan bij TAO

  TAO stuurt geen brieven/mails/verwittiging meer na 90 dagen bij onregelmatige exportaangiften. De aangevers mogen vanaf 1 maand na vrijgave voor uitvoer zelf alternatieve bewijzen aanreiken en verzoeken om bevestiging uitgaan. Indien geen bewijs werd voorgelegd na 150 dagen wordt de…

  Read more

  AEO Monitoring & Controlling

  Om de conformiteit aan de AEO/SBC-voorschriften continu te bewaken en te waarborgen werkt Stream Software al geruime tijd aan een nieuwe software module: Monitoring & Controlling (M&C). De M&C-module laat de gebruikers o.a. toe controles uit te voeren, ze te…

  Read more

  Export Manifest

  Port+ en NxtPort hebben met Stream Software rond de tafel gezeten voor het in de markt brengen van een export manifest toepassing. Door de samenwerking van deze drie partijen kan een toepassing aangeboden worden die nagenoeg zonder manuele data input…

  Read more

  Stream Software klantendag

  Op donderdag 22 maart vanaf 14.00 h organiseert Stream Software een klantendag in haar kantoren in Antwerpen. De klantendag eindigt met een happy hour vanaf 16.30 h. Tijdens het event komen de volgende onderwerpen aan bod : De verwezenlijkingen van…

  Read more

  Aangifte type D

  Zoals de meeste aangevers al gemerkt zullen hebben zijn er altijd performantieproblemen bij douane op maandagmorgen. Het is een zeer vervelend fenomeen, maar het wordt veroorzaakt omdat er een groot aantal aangiften op de maandagmorgen worden ingestuurd. U kan dat…

  Read more

  Stream Software activiteit in Nederland

  Rhenus Contract Logistics krijgt AEO Full certificaat op basis van nieuwe DWU-douanewetgeving. Douane Nederland heeft een AEO Full certificering toegekend aan Rhenus Contract Logistics. Hiermee is Rhenus één van de eerste logistiek dienstverleners in Nederland die over een AEO-certificering beschikt…

  Read more

  Douane EIDR invoering nakend

  Wij begrepen van de douane dat de laatste knopen worden doorgehakt om definitief de eerste EIDR vergunningen toe te kennen. De EIDR vergunning,  voluit Entry Into Declarants Records, verwijst naar de inschrijving in de administratie, in de oude wetgeving (MCC)…

  Read more

  EORI voor Import

  Op 7 januari heeft de douane gepland om over te schakelen van het traditionele BTW nummer bij invoer voor de importeur naar het EORI nummer. Uw elektronische aangifte dient van dan af het EORI nummer te vermelden in de overeenkomstige…

  Read more

  BTW-exporteur

  Om de exporteur inzake BTW aan te duiden dient op de aangifte in vak 44 de code Y040 of Y041 vermeld te worden.  De code wordt gevolgd door het BTW nummer en de naam van de exporteur inzake BTW, het…

  Read more

  REX

  Per 1 januari wordt het Registered Exporter (REX) systeem in Europa actief.  Het REX systeem is de elektronische vervanger van het papieren Form A systeem.  Op termijn zullen enkel nog algemene preferenties kunnen toegekend worden indien de exporteur in de…

  Read more

  Factuurverklaringen

  Ook op 1 januari wordt de nationale code 2018 vervangen door de Europese code N864.  Ze wordt gebruikt voor het aangeven van een factuurverklaring en wordt ingevuld in het vak 44 van het Enig Document. ” Ongeacht het bedrag dient…

  Read more

  DV1

  De elektronische DV1 aangifte is ter beschikking op de testomgeving van de douane.  Binnen afzienbare tijd zal het mogelijk zijn de DV1-velden ook operationeel in te sturen.  De DV1-velden zijn enkel ter beschikking voor diengenen die declaraties opsturen in XML…

  Read more

  Kuehne + Nagel

  Stream Software heeft het genoegen aan te kondigen dat het met Kuehne + Nagel Nederland een akkoord heeft gesloten.  Gedurende het jaar 2017 zal Stream Software de vestigingen van Kuehne + Nagel automatiseren voor wat douane betreft.  Met deze nieuwe…

  Read more

  Klantendag

  Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief gaat de klantendag door op woensdag 26 oktober in onze kantoren Potvlietlaan 4, 2600 Antwerpen-Berchem. U krijgt een overzicht van het beleid van Stream Software en haar strategische keuzes. Dit is de agenda :…

  Read more

  Klantendag

  Op 26 oktober vanaf 14.00h organiseert Stream Software een klantendag. Bij deze gelegenheid kan u een bezoek brengen aan onze nieuwe kantoren, laten wij u kennismaken met de strategische keuzes die Stream Software voor het volgend jaar maakt en stellen…

  Read more

  SOLAS

  Safety of Life at Sea (SOLAS) is een IMO beheerd verdrag met de bedoeling de scheepvaart veiliger te maken. Eén van hun laatste verwezenlijkingen is de mededeling van een geverifieerd brutogewicht van de maritieme containers vanuit de verzenders. De verificatie…

  Read more

  Stream Software groeit

  In 2016 werd de kaap van 30 medewerkers, waarvan alle operationele medewerkers (25) een certificaat van douaneopleidingen en zeven een Prince 2 project management diploma hebben, bereikt. Daarnaast beschikt Stream Software ook over twee financiële specialisten en twee technici. Met…

  Read more

  Elektronische facturen UBL

  Stilaan wordt meer en meer gebruik gemaakt van programma’s om facturen elektronisch te versturen. Meestal worden de facturen in een pdf-formaat verzonden, al dan niet begeleid van een aantal ook weer elektronisch aangehechte bijlagen, ook weer in pdf-formaat. Daarmee kan…

  Read more

  KMO portefeuille

  Stream Software is een geregistreerde dienstverlener bij de Vlaamse overheid. U kan als klant via de KMO-portefeuille subsidies krijgen voor onze professionele opleidingen. Sinds 1 april 2016 is de vereenvoudigde KMO-portefeuille van kracht gegaan. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen…

  Read more

  Rex

  Het (R)egistered (EX)porter systeem staat op de planning voor januari 2017. Het systeem komt op termijn in de plaats van de papieren Form A. De geregistreerde exporteurs krijgen een identificatie/certificaat nummer. Dit certificaat zal in vak 44 vermeld worden met…

  Read more

  Uitvoerproces

  Dit omvat de automatisering van de ketting van berichten, startend bij de aangifte voor uitvoer, over de aankomstmelding op de terminals, tot het aan boord gaan van de goederen, het uitvoermanifest en de bevestiging van uitgang. Dit proces komt in…

  Read more

  CCRM

  Dit project stuurt een elektronisch bericht aan de containerterminal dat aangeeft dat de RTO-aangifte van een container op die bepaalde terminal werd aangezuiverd. Het is de eerste fase van het project dat de containers behandelt die opgenomen zijn in de…

  Read more

  DV1

  De velden van de aangifte DV1 zullen toegevoegd worden aan de PLDA aangifte invoer. Er hoeft dan geen aangifte DV1 op papier meer gemaakt te worden. De planning hiervoor is om deze in test te hebben in juli 2016 en…

  Read more

  Elektronische DV1

  Na de aanpassingen voor de UCC, die per 1/5 voorzien zijn, zal de volgende aanpassing waarschijnlijk het in voege gaan zijn van de elektronische DV1. Of beter gezegd de huidige invoeraangifte wordt uitgebreid met de DV1 velden. Het staat op…

  Read more

  UCC Declarant Assist

  Wanneer de klant beschikt over een Inschrijving in de administratie van de aangever legt Artikel 233 van de UCC Uitvoeringsverordening aan de douane van de lidstaten een controleprogramma op dat waakt over de correcte toepassing van de vereenvoudiging. Voor de…

  Read more

  TARBEL

  Nieuwe tarieven Zoals ieder jaar zijn er bij de start van het nieuwe jaar veranderingen aan de GN-codes. Dat is ook bij de start van 2016 niet anders. Voor de klanten die over de Declarant Assist van Stream Software beschikken…

  Read more

  UCC: Entrepot D verdwijnt

  Op 25 november ll. gaf Stream Software, in samenwerking met KPMG, een toelichting op de belangrijkste veranderingen in het kader van de UCC. Wij noteerden meer dan zeventig inschrijvingen. Het is onmogelijk om in een kort artikel alle wijzigingen samen…

  Read more

  Forwarders’ Assist

  De technologische evolutie staat niet stil. Integendeel, ze gaat steeds sneller en Stream Software schakelt in haar expeditiesoftware een versnelling hoger. Na een jaar analyseren en experimenteren, worden de eerste versies van de Forwarders’ Assist operationeel. De Forwarders’ Assist is…

  Read more

  Nieuwe tariefcodes

  Zoals gebruikelijk is op 1 juli 2015 weer een bijwerking van de douanetariefcodes van toepassing. Een aantal codes verdwijnt, wordt vervangen of gesplitst in meerdere nieuwe codes. Diegenen die over de Declarant Assist beschikken zullen automatisch gewaarschuwd worden alvorens ze…

  Read more

  NCTS & Macedonië

  Graag maken wij iedereen erop attent dat de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië toetreedt tot het Gemeenschappelijk Transitverkeer op 1 juli 2015. Borgen Inmiddels heeft de douane de borgmaatschappijen, die borg kunnen staan voor de douaneschuld, geïnformeerd over de toetreding. Hen…

  Read more

  Luxemburg

  Stream Software heeft afgelopen maanden een belangrijke positie veroverd op de Luxemburgse markt. Kuehne & Nagel, één van ’s werelds “leading supply chain providers” van Duitse origine, doet sinds begin dit jaar voor haar logistieke activiteiten in Luxemburg beroep op…

  Read more

  Nieuwe klant: Bleckmann

  Het distributiebedrijf Bleckmann heeft een contract afgesloten met Stream Sofware. Bleckmann is vooral actief in de verzending van kleren en lifestyle-attributen. Het bedrijf heeft daartoe een internationaal distributienetwerk uitgebouwd dat tot in het Verre Oosten reikt. Bleckmann is destijds opgezet…

  Read more

  EORI – Intrastat

  De correctheid van het in de douaneaangifte vermelde EORI-nummer kan u tijd en zorgen besparen. Daarom heeft Stream Software in haar declaraties een online controle ingebouwd met de EORI database van de Europese Commissie, dit naar analogie met de bestaande…

  Read more