Het was enigszins te verwachten dat Boris Johnson en onderhandelingsteam de resultaten zouden afwachten van de verkiezingen in de US. Hoewel de nederlaag op het moment van schrijven nog niet toegegeven wordt, mag in januari wederom een Democratische President het Witte Huis betreden. Dat Johnson aan Trump een strategisch bondgenoot verliest, kan in de laatste fase van de onderhandelingen nog een rol gaan spelen. Time will tell, het is zoveelste laatste week voor een (No) Deal!

Wat kunnen we u al wel meegeven? De Belgische Douane heeft in een informatienota de nieuwe landencodes bevestigd. In het kader van een (No-Deal) Brexit op 1 januari 2021 worden de landencodes XU en XI geïntroduceerd:
– XU = Groot-Brittannië exclusief Noord-Ierland, wat we dezelfde behandeling zullen geven als een EFTA-land
– XI = Noord-Ierland wat we dezelfde behandeling zullen geven als een Europees land.
Deze landencodes zullen we dus ook moeten ontvangen in de interfaces van de ERP- of sturende systemen. In de aangiftesystemen zullen deze codes uiteraard worden toegevoegd. Kleine kanttekening: in Nederland heeft men deze codes nog niet bevestigd. Het is mogelijk dat daar een afwijkend scenario geldt met codes GB en XI. De Europese Commissie heeft momenteel nog geen duidelijke richtlijnen gegeven betreffende het gebruik van landencodes na de Brexit.

Voor onze huidige (Dossier)klanten plannen wij de komende weken nog een gedetailleerde Brexit-nieuwsbrief. Er zijn nog aardig wat onzekerheden over de te volgen procedures. Stream Software is bijvoorbeeld op de hoogte van de onduidelijkheden met betrekking tot (niet-)preferentiële oorsprong, wij volgen de evolutie verder nauwgezet op!